Cselszövések nyomában

A történelem az élet tanítómestere, tartja az ókori mondás. A történelmi regények pedig azok a művek, melyek a régmúlttól kezdve aktuális történéseket hordoznak magukban, összefüggéseket, megoldást, cselekvést adnak, ha értő szemmel olvassuk őket. Kapa Mátyással beszélgettünk, akinek a napokban jelent meg Árnyak Bizánc felett című történelmi regénye – a Félhomály-sorozat harmadik kötete – a Historycum Könyvkiadónál. Ebben a sorozatban a régmúlt és a mai kor összeköttetésben állnak egymással, és a történelmi események, összeesküvések meglepő és izgalmas módon hatnak ki korunk folyására…

km_kepMikor kezdtél el írni? Honnan jött nálad a könyvek szeretete?

Ha a regényírásra gondolsz, azt 2013-ban kezdtem. De érdekes, hogy épp a napokban merült fel, hogy az első rövid írásom még a rendszerváltás előtt a Ludas Matyi című vicclapban látott napvilágot. Egy általános iskolai tanárom küldte be a szerkesztőségbe az egyik házi feladatomat.
Ami a könyvek szeretetét illeti, alapvetően nagyon jó tanáraim voltak irodalomból és történelemből egyaránt, így az iskolában megtanultak remekül megalapozták, hogy később történelmi regények írásába kezdjek.

Miért ragadtál tollat? Ki vagy mi inspirált?

Nehezet kérdezel. Szerintem mindenkinek van az életében olyan időszak, amikor szeretne valamilyen nagy művet alkotni, mondjuk írni egy könyvet. De aztán az emberek nagy része ezt kinövi. Nálam is volt olyan időszak, amikor ott ólálkodott körülöttem a múzsa. Én is, mint annyi más ember, igyekeztem elkergetni, cudarul bánni vele, megcsalni más istenségekkel, de nálam valahogy kitartóbb volt ez a fránya nőszemély.
Szóval persze eddigi életem során írtam sokfélét, de igazi regényt először 37 évesen álltam neki papírra vetni. Nekem nagyon fontos a mondanivaló, azt hiszem talán az feszített a legjobban, hogy elmeséljek egy olyan történetet, amely izgalmas, érdekes, de a világ dolgairól is mond valamit. Talán ezért is van, hogy a régmúltban játszódó történeteimben is jelentős áthallások vannak a mai korunkra.

benkovel

Regényírók társaságában a TRT 2015. júniusi közgyűlésén; Marcellus Mihállyal, Gál Vilmossal és Benkő Lászlóval.

Miért vártál vele 37 éves korig? Mi az, ami kihozta belőled, hogy most aztán le kell ülnöd megírni a benned lévő történetet?

Szerintem kell egy bizonyos életkor, hogy valós dolgokról tudj írni. Például amíg nem élted meg, milyen, ha van egy gyereked, addig a szülő-gyermek kapcsolatot csak egy oldalról látod. De persze az is benne van, hogy korábban más dolgok kötöttek le. Volt egy viszonylag gyorsan felívelő tudományos karrierem, és főként szakirodalommal foglalkoztam, szakmai könyveket olvastam és írtam… Mi hozta ki belőlem, hogy leültem regényt írni? Rengeteg jó ötlet született meg addig a fejemben, amiket aztán nem valósítottam meg. Azt hiszem, amikor elkezdtem írni, megfogant bennem egy jó történet, sok mondanivalóval, és nem akartam elvesztegetni. Tudtam, hogy ha akkor nem írom meg, soha. Elmúlik.

Említetted a tudományos karriered… Mondjuk el az olvasóknak, hogy amikor nem írsz, akkor ügyvéd vagy, és tanár. Hogyan tudod összeegyeztetni a „száraz” jogi tudományt az ún. kreatív írással?

A jog korántsem olyan száraz, mint gondolnád. A jogalkalmazás hihetetlenül érdekes, kreatív agymunka. Meg aztán hosszasan tudnék mesélni megindító, szórakoztató, vicces és tanulságos történeteket a saját jogi praxisomból is…

litea

Könyvbemutató a Litea könyvesboltban, 2015. márciusában.

2013-ban jelent meg a Római hajnal című könyved, amely egy sorozat első kötete. Három kötet jelent meg eddig, és még nincs vége…

Nos, ez nem egy olyan hagyományos sorozat. Nem másodperc pontossággal írom le valakinek az életét. A sorozatot hat kötetre tervezem, az egyes történetek egymástól távoli korokban játszódnak, és csak lazán kötődnek egymáshoz. A történetfolyam az ókori Rómától a 2008-as globális gazdasági válságig ível. Az emberi történelem hat fontosabb mérföldkövét választottam ki. A feldolgozott történetek nagyobbik része valós, hiteles, de vannak benne fiktív elemek is. A valós események mögötti, nehezen felismerhető gazdasági, politikai, társadalmi folyamatokat, mozgatórugókat, ha úgy tetszik összeesküvéseket, igyekszem feltárni. Ez az egyik összekötő kapocs a kötetek között. Ezen túl a kontinuitást az is biztosítja, hogy az egyes kötetek főszereplői között fiktív rokoni kapcsolatokat kreáltam. További visszatérő elem, hogy a sorozat minden részében jelentős szerephez jutnak az ókori Sibylla-jóslatok, amelyek a valóságban egy tűzvészben megsemmisültek, de a szereplőim – a regényben – megmentették őket, így a későbbi korokban is fel- felbukkannak.

zara

Anyaggyűjtés az Árnyak Bizánc felett című regényhez Zárában, 2015. augusztusában.(háttérben az 1175-ben elkészült Szent Krsevan templom)

Az eddig megjelent kötetek Rómában, a Frank Birodalomban és Bizáncban játszódnak… A másik három kötetet hova helyezed a történelemben, már ha ez nem titok?

Nem titok. A negyedik rész Svájcban, a reformáció korában, az ötödik az amerikai függetlenségi háború idején játszódik majd, míg az utolsó kötet a 2008-as globális gazdasági válság amerikai és európai eseményeit igyekszik feldolgozni. Persze mindig összeesküvést feltárva… Az egyes kötetek címében igyekszem egyrészt a helyszínt megjelölni, másrészt valamilyen fényhiányos állapotra utalni, végül arra törekedtem, hogy a sorozat egyes elemeinek címei együtt egy nap stádiumait rejtsék. Így lett az első kötet Római hajnal, és így lesz az utolsó valami olyasmi, hogy „Itt az este”.

Miért pont ezeket a korszakokat választottad? Van valami kötődésed hozzájuk?

Ösztönös volt a korszakok kiválasztása, de eddig nagyon szerencsés voltam, minden téma igazi kincsesbánya volt. Persze van kötődésem az egyes korszakokhoz, de inkább az volt a szempont, hogy sorsfordító időszak legyen, amely titkokat, összeesküvéseket sejtet.

Említetted, hogy ezek a cselszövések, összeesküvések fontos elemei a köteteknek, kapocs közöttük… Hogyan kötnek össze évtizedeket, hogyan hatnak ki a világtörténelemre?

lébény

Anyaggyűjtés az Árnyak Bizánc felett című regényhez Lébényben, 2015. júniusában (a háttérben az 1200 körül épült lébényi templom).

Az első kötetben a tehetséges, becsvágyó Gracchus fivérek megpróbálják átalakítani a válság tüneteit mutató Római Köztársaságot. Fő céljuk, hogy egy régi törvény felújítása révén a nagybirtokosok terhére földhöz juttassák a nincsteleneket. Titkos szövetségek, rejtélyek, demagógia, ármány, hűség és árulás mozgatják az eseményeket, a következmények pedig zűrzavar, utcai harcok, vér és a hatalmi viszonyok átrendeződése. Ha azt is elárulom, hogy a háttérben a nagy állami megrendeléseket árlejtéseken elnyerő vállalkozók is buzgón próbálják befolyásolni az eseményeket, akkor könnyen rálelhetünk a mai korra mutató áthallásokra. Ez a kötet tehát elsősorban a politikai események mögötti gazdasági mozgatórugókról rántja le a leplet.

A második kötet a tudós Theodulf püspök és lánya, Gisla fordulatos történetén keresztül mutatja be a Frank Birodalom felemelkedését, majd széthullását. Ebben az időszakban új rend épül Európában, amelyben a pápaság, a frankok és a Hispániában letelepedett arabok is vezető szerep után áhítoznak. Ez a kötet a római egyház felemelkedéséről és az Európa történetét ezer évig meghatározó hatalmi helyzet kialakulásáról igyekszik megmutatni kevéssé ismert adalékokat.

A napokban megjelent harmadik rész egy célt tévesztett keresztes hadjáratról szól, ahol a dicső lovagok sosem jutottak el a Szentföldre, hanem a keresztény Bizáncot fosztották ki és igázták le. Ez önmagában hihetetlenül érdekes. Ráadásul ennek a kötetnek vannak magyar szereplői és helyszínei, ami miatt igazán könnyű szeretni. Az izgalmas történet az emberi lét számos dilemmájával szembesít. Mi mozgatja a hétköznapok emberét, illetve a kisebb-nagyobb emberi közösségek vezetőit cselekedeteik, döntéseik során? Ki miért vesz részt egy hadjáratban – szülőföldjétől távol? Vannak-e igaz és örök értékek, amelyeknek mindenképpen alá kell rendelnünk cselekedeteinket? Meddig lehet elmenni a rossz kompromisszumokban egy nagy és dicső cél érdekében? És egyáltalán, megismerhetők-e egy nagyszabású, világformáló akció valódi mozgatórugói? Ideológiák vagy gazdasági érdekek alakítják-e inkább a történelem folyását? Vajon van-e bármi összefüggés a kimondott, megismerhető célok és a valós motivációk között? Kik és miként húznak hasznot a hétköznapi emberek által alkotott tömegek manipulálásából? Erről az utóbbi kötetről annyit még érdemes elmondani, hogy napjaink menekültválságához is érdekes adalékokkal szolgál.

dorog1k

Eszmecsere Dorogon Marcellus Mihállyal, Soós Tiborral (T.R Salty), és Cselenyák Imrével (Jean-Pierre Montcassen).

Mikor elkezdted a Római hajnalt írni, már akkor is tudtad, hogy ilyen nagy lélegzetű mű lesz belőle? Hogyan gyűjtöttél hozzá anyagot?

Már az első betű leütésekor hatkötetes sorozatra gondoltam. Ami viszont nagyon érdekes, hogy a regény egy idő után önálló életre kel, írja magát. Olyan dolgok, szálak is belekerültek, amelyek eredetileg fel sem merültek. Ilyenek voltak például a Sibylla-jóslatok is. Ami az anyaggyűjtést illeti, szerencsére a kutatói-oktatói múlt miatt van benne tapasztalatom, meg hát hivatalból is kell könyvtárba járnom. Azért be kell valljam, munka mellett nem egyszerű írni, nehéz kiszakítani az időt a kutatásra, írásra. Egy kötet megírása így hozzávetőlegesen tíz hónap, aminek az első kilenc hónapja főként kényelmes kutatgatás, könyvtárban és interneten. Az utolsó hónapban, és különösen az utolsó napokban tudok sokat írni. Addig kb. a könyv 10 %-a készül el, és a végén egy hét alatt a maradék 90%. Az utolsó napok teljes extázisban telnek. Szinte kilépek a való világból, a történet szereplői ott nyüzsögnek körülöttem a lakásban. Ilyenkor még a fürdőszobába is nehezebben jutok be, mert előfordul, hogy pl. III. Ince pápa éppen fogat mos, és nem enged be… Szerencsére a családom nagyon toleráns. Egyébként a határidő nagy motiváció számomra. Az utolsó pillanatokban csodákra vagyok képes.

Történelmi stand-up előadás a Fókusz könyvesházban, az Olvasás Éjszakáján, 2015-ben.

Egy sorozatnál az egyik legégetőbb kérdés mindig az, hogy mikor jön az újabb rész. Hogy állsz a következő kötettel?

Most fejeztem be az Árnyak Bizánc felett címet viselő regényt, ez december 2-án jött ki a nyomdából. Az esztendő végét még ennek a kötetnek szentelem, könyvbemutatók, egyéb rendezvények lesznek. Aztán december végén már kezdem a következő kötethez az anyaggyűjtést. Minden évben egy regényt írok, amely október végére készül el. Jövőre lehet, hogy teszek egy kis kitérőt, mert tavasz végére felvállaltam egy másik regényt, amely Újpest 19. századi történetét dolgozza fel, egyfajta családregény formájában. Arról már most is gyűjtöm az anyagot. Nem is gondolná az ember, hogy milyen hihetetlenül érdekes az a téma is.

Újpest és a 19. század? Elég nagy ugrásra van a legutóbbi köteted témájától, a keresztes hadjáratoktól… Milyen érdekességeket találtál anyaggyűjtés közben? Van a városrészhez személyes kötődésed is?

Persze, van személyes kötődésem. Gyermekkorom nagyobbik részét Újpesten éltem le, és jelenleg is ott lakom. Közben tizenegy évig dolgoztam is ebben a városrészben. Újpest története egyébként izgalmas, fordulatos. Érdekes, hogy a város története egyetlen kocsmaépülettel indult az 1830-as években. Aztán hamarosan egy soknemzetiségű, többvallású közösség szerveződött itt, majd gyors fejlődésnek indult a helyi ipar és kereskedelem. Kevéssé ismert, hogy a tizenkilencedik század második felében Újpest amolyan Duna-parti vadnyugat lett, „Kis-Amerika”-ként emlegették, ahol elharapódzott a bűnözés: a pénzhamisítás, a tiltott szerencsejáték, a prostitúció. Aztán a századforduló környékén virágzó korszak következett, amit a városi rang elnyerése koronázott meg.

alairas

Dedikálás

Van egy másik futó sorozatod is. A Kuriózum-sorozatban több köteted is megjelent már. Ott tematikusan gyűjtöd össze szerzőtársaddal az érdekesebbnél, érdekesebb történelmi tényeket… Mi motivált ezek megírására? Miért éppen ezeket a témákat választottad?

A Kuriózum-sorozatban a történelem érdekes, mókás momentumait próbáljuk tematikus formában, könnyed stílusban kötetekbe rendezni: a történelem legbizarrabb haláleseteitől a legérdekesebb focimeccseiig. A célunk elsősorban a szórakoztatás, de van egy olyan hátsó szándékunk is, hogy a vicces történetek segítségével azokkal is megszerettessük a történelmet, akik esetleg kevésbé érdeklődnek a régmúlt eseményei iránt. Szoktam rendhagyó történelemórákat tartani iskolákban, és a fiatalabb generációhoz sokkal könnyebb ilyen rövid, érdekes históriákkal közelebb vinni a történelmet.

obudaigimi

Rendhagyó történelemóra az Óbudai Gimnáziumban.

Hogy van minderre időd? Ezekre a szórakoztató adalékokra az anyaggyűjtés közben akadsz?

Igen, az anyaggyűjtés közben találkozom számos olyan különleges történettel, amely aztán a Kuriózum-sorozatban jelenik meg. Persze vannak olyan történetek is, amelyeket még régebbről ismerek, és tematikusan keresek hozzájuk hasonlókat. Időm? Erre azt szoktam mondani: az ördög sosem alszik…

Ebből a sorozatból is várható tőled következő? „Benne vagy” éppen valamiben?

Most egy különleges dologgal rukkoltunk elő, a legújabb kötetet vendégszerző írta, nem is akárki. A Kuriózum-sorozat ötödik kötete Nemere István: A történelem legizgalmasabb bűntényei. Emellett van egy olyan lehetőség nálunk, hogy az egyik korábbi kötetből, A történelem legromantikusabb históriáiból lehet egyedi könyvet rendelni a kiadó honlapján, amelybe ötvenegyedik történetként beleírjuk a megrendelő saját szerelmi történetét. Most ilyenből is írok egyet-kettőt, nagyon jók szoktak lenni. A következő kötetet azért nem akarom elárulni, mert különleges ötlet, nem akarom, hogy bárki megelőzzön, amíg én még anyagot gyűjtök. De később lesz még kötet a történelem híres állatairól, illetve párbajairól is.

trt1

TRT közgyűlés 2015. novemberében az Alexandra Pódiumon.

Tudom rólad, hogy te is a Történelmiregény-írók Társaságának (TRT) tagja vagy… Hogyan csöppentél a körükbe? Miért fontos neked?

Egy kedves barátom, Marcellus Mihály regényíró hívott meg az egyesületbe idén nyáron. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy befogadtak. Én hiszek abban, hogy a hasonló gondolkodású, hasonló érdeklődésű embereknek érdemes közösségé szerveződni és értéket teremteni. Nekem erről szól a TRT.

A TRT gondozásában is megjelent most egy antológia Oltár, Kard, Legenda címmel, amelyben a te egyik írásod is helyet kapott…

Az antológia egy jó kezdeményezés, remélem hagyománnyá érik. Van benne írásom, életem első megjelent novellája. Érdekes, hogy a regényírók többsége sokára próbálkozik először novellával. Ez az írásom azért különleges, mert általában nagyon pörgős, lendületes cselekményt vetek papírra, itt viszont mindössze 1-2 percnyi a cselekmény, de abban benne van az egész ókori szicíliai rabszolgalázadás és egy csomó emberi gyarlóság kritikája.

fokusz1

Könyvbemutató a Fókusz Könyvesházban 2014-ben.

Mikor és hol találkozhatnak veled az olvasók?

Hát, az ELTE jogi karán talán kicsit túlságosan is gyakran… Amúgy december 10-én 18.00 órakor lesz az Árnyak Bizánc felett című kötetem könyvbemutatója a Fókusz Könyvesházban, az Astoriánál. Ez már-már hagyomány a Félhomály-sorozat kapcsán, és nagyon jól szokott sikerülni.

Mindenkitől meg szoktam kérdezni, így a beszélgetés végén… Kedvenc könyvek, írók, vagy olyanok, amelyek, akik hatottak rád, inspiráltak…

Ez csak egy hirtelen, esetleges felsorolás lehet, olyan könyvek, amelyek elsőként eszembe jutnak. Ken Follett: Katedrális, Hemingway: Búcsú a fegyverektől, Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó, George Orwell: Állatfarm, 1984. És ki szeretnék emelni egy egészen újat, egy barátom első regénye, amit nemrég olvastam, de nagyon tetszett: William Gallen: Antantmisszió.

(Megjelent: Merítés 2015. november)

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s